Mentorstvo je najbolj učinkovit način prenosa znanja med posebej usposobljenim bolniki s celiakijo in njihovimi mentoriranci, ki so običajno novodiagnosticirani bolniki ali njihovi družinski člani.

Mentor lahko postane član Društva Celiac, ki ga zaradi njegovega znanja, aktivnosti v društvu, sodelovanja v Facebook skupini ipd. predlagajo mentorji ali drugi člani društva, potrdijo pa člani Strokovne komisije. Praksa je pokazala, da mentoriranci zelo verjetno in z veseljem nekoč postanejo tudi sami mentorji.


Društvo Celiac poskrbi za ustrezno strokovno usposobljenost mentorjev. Pred pričetkom mentoriranja se udeležijo različnih izobraževanj s področja bolezni, učijo se branja deklaracij, seznanijo se s pomenom uravnotežene brezglutenske prehrane, pravilne priprave 100 % brezglutenskega obroka, preučujejo načina življenja s celiakijo in kako lahko mentor mentorirancu nudi psihološko podporo pri sprejemanju bolezni. Vsak mentor je zavezan permanentnemu izobraževanju, saj se znanje vedno nadgrajuje, spoznanja o bolezni in dieti se spreminjajo, proizvodnja živil napreduje itn.

Prva generacija mentorjev je z izobraževanji zaključila spomladi leta 2020. Jeseni istega leta smo pričeli z izobraževanjem druge generacije mentorjev, ki so se ji pridružili tudi mladi mentorji, stari med 14 in 20 let. Namen izobraževanja mladih mentorjev je predvsem nuditi oporo svojim vrstnikom, saj je ravno pri najstnikih največ stisk zaradi bolezni. Letos bomo v Društvu Celiac izobrazili že tretjo generacijo mentorjev.

Mentor bolniku s celiakijo predaja znanje o brezglutenski dieti, ureditvi domače kuhinje (kar je še toliko bolj pomembno, če je kuhinja mešana in se v njej pripravljajo glutenske in brezglutenske jedi), mu svetuje glede prehranjevanja izven doma (v šoli, vrtcu, službi), uči nakupovanja oz. branja deklaracij in je novemu bolniku v oporo na različnih področjih, na katera nova diagnoza vpliva.

V Društvu Celiac se zavedamo, da so začetki težki, polni vprašanj, ugibanj, neprijetnih občutkov in stisk, zato je mentor dobrodošla pomoč in opora celotni družini.